Müdürlüğümüz Maarif Müfettişi Celal AĞYAR vefat etmiştir.